Web Hosting Sözleşmesi

1. TARAFLAR


İş bu sözleşme, Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze KOCAELİ Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Server Sistemleri Bilişim San Tic. Ltd. Şti (Bundan Sonra SERVER SİSTEMLERİ olarak anılacaktır) ile SERVER SİSTEMLERİ'ne ait web sitesi www.serversistemleri.com (bu “Site”) üzerinden SERVER SİSTEMLERİ ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.serversistemleri.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu sözleşme, MÜŞTERİ ile SERVER SİSTEMLERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde geniletilemez. Müşteri Server Sistemleri’nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları bir yarar karşılığında olsun olmasın üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunamaz. Müşteri bu imanları tamamını veya bir kısmını kiralayamaz, satamaz.

2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Müşterinin SERVER SİSTEMLERİ’ne ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. Müşterinin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

3. HİZMETİN İÇERİĞİ

SERVER SİSTEMLERİ’nin Müşteriye vermiş olduğu hizmet, Müşterinin web sitelerinin ve/veya veritabanın SERVER SİSTEMLERİ’nin sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.

MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm SERVER SİSTEMLERİ politika ve prosedürlerine uymayı tamamen  kabul etmiş sayılır.

3.a. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, SERVER SİSTEMLERİ Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki durumlarda ve özellikle mücbir sebep hallerinde Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir: Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler), salgın hastalıklar, uydu ve internet ayarlarını bozacak şekilde hava muhalefeti, siber saldırılar, elektrik kaynaklı büyük arızalara, Donanım arızaları, Periyodik Bakım prosedürleri veya SERVER SİSTEMLERİ’nin zaman zaman üstlendiği onarımlar, Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, müşteri kaynaklı arızalar, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın SERVER SİSTEMLERİ’nin kontrolü dışındaki veya SERVER SİSTEMLERİ tarafından öngörülemeyen nedenler halinde,MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.b. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, SERVER SİSTEMLERİ Hizmetleri ile birlikte kullanmak için SERVER SİSTEMLERİ’nden veya SERVER SİSTEMLERİ’nin bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. Müşterinin SERVER SİSTEMLERİ sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, SERVER SİSTEMLERİ ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, SERVER SİSTEMLERİ hiçbir zaman Müşteriye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. Müşterinin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını SERVER SİSTEMLERİ sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde SERVER SİSTEMLERİ’ne yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

3.c. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ SERVER SİSTEMLERİ tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı SERVER SİSTEMLERİ sorumlu tutulamaz. SERVER SİSTEMLERİ bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

3.d. Server Sistemleri tarafından, müşteriye verilecek hizmetler, Müşterinin seçtiği pakete göre www.serversistemleri.com adresinde belirtilen fiziksel sınırlamalara tabidir. Müşterinin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda SERVER SİSTEMLERİ ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.


4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.a.MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteriye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, SERVER SİSTEMLERİ’nin yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, SERVER SİSTEMLERİ işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. SERVER SİSTEMLERİ’nin bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ SERVER SİSTEMLERİ’nden sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.b. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ Müşterilerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda SERVER SİSTEMLERİ, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve SERVER SİSTEMLERİ’nin sorumluluğuna gidemez. Bu sebepten ötürü Server Sistemleri veya üçüncü kişiler bir zarara uğrarsa müşteri karşılamakla yükümlüdür.

4.c. Aşağıdaki hallerde SERVER SİSTEMLERİ Müşteriye haber vermeksizin verdiği hizmeti durdurabilir. Ve Server sistemleri uğrayacağı zararları isteyebilir. Bu durumda müşteriye hiçbir geri ödeme, iade yapılmaz.

Müşteriye sunuluna hizmetin illegal amaçlar için kullanılması,  Server sistemlerinin hizmetler kullanılarak bir veya birden çok kişiye isteği dışından elektronik mesaj gönderilmesi (Spam),  Server Sistemleri adı kullanılarak gönderilen elektronik postalarsa gönderen kısmıda yanlış aldatıcı bilginin bulunması, Server Sistemlerinin hizmetleri kullanılarak veya bu hizmetleri referans olarak gösterilerek gönderilecek bilgilerde illegal, yanlış yanıltıcı hileli bilgilerin bulunması veya var olmayan hizmetlerin sunulması.

4.d.MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya Müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.e. MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’ni her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple SERVER SİSTEMLERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Müşterinin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile SERVER SİSTEMLERİ aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde SERVER SİSTEMLERİ’NİN davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından SERVER SİSTEMLERİ’nin sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.f. SERVER SİSTEMLERİ, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Müşteriye aittir. SERVER SİSTEMLERİ, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk Müşteriye aittir.

4.g. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece SERVER SİSTEMLERİ’ne verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde SERVER SİSTEMLERİ’ne ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.h. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. Müşterinin SERVER SİSTEMLERİ’nden hizmet satın alması, Müşteriye SERVER SİSTEMLERİ’nin Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know-how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, Müşterinin SERVER SİSTEMLERİ’nin açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

4.ı. Müşterinin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde SERVER SİSTEMLERİ’nin bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.i. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da SERVER SİSTEMLERİ’ne bildireceğini aksi halde SERVER SİSTEMLERİ’nin uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile SERVER SİSTEMLERİ’nden resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde Müşterinin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nden bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca SERVER SİSTEMLERİ’ne hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde SERVER SİSTEMLERİ’nin erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile SERVER SİSTEMLERİ’nin aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’ne karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya Müşterinin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler SERVER SİSTEMLERİ tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme SERVER SİSTEMLERİ tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını SERVER SİSTEMLERİ’nden talep edemez veya rücu edemez.

4.j MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.k. SERVER SİSTEMLERİ’ tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer SERVER SİSTEMLERİ MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve SERVER SİSTEMLERİ’nin bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.l. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının SERVER SİSTEMLERİ tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. SERVER SİSTEMLERİ dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı SERVER SİSTEMLERİ’nin zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda SERVER SİSTEMLERİ ile mutabıktır.

4.m. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:topsite’lar, Hotlink'ler,USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri,Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...),Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı, Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri, Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma, viii. Proxy script’leri, MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler, AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri, Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları, Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü), Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil), Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri, Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar), Escrow hesabı/Banka Tahvilleri, Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri, Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir), Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını, Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak, Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını, Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar, Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri, Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı, Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları, İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma, Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri, Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi, Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri, Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı, Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri, Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik), Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri, Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri, Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler, Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler, Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar, bahis, piyango), Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri), Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı,  Fatura Tahsilat Siteleri.

Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir: IRCD (irc server’ları),IRC script’leri/bot’ları, Korsan Yazılım/Warez, IP Tarayıcılar, Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları, Mail Bomber’lar/spam script’leri, Escrow hesabı, Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar, Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri, Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir), Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını, Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak, Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri, Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM), Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri, Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik ), Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri, Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri, Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler, Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler, Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar, bahis, piyango), Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları, İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma, Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı, Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri, Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde Server Sistemleri lisans belgesini talep edebilir.


4.n. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde SERVER SİSTEMLERİ, bu sözleşmeyi, tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. Müşterinin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil SERVER SİSTEMLERİ hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. SERVER SİSTEMLERİ sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. SERVER SİSTEMLERİ sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. SERVER SİSTEMLERİ  dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

4.n. Talep eden her kim olursa olsun, SERVER SİSTEMLERİ’nin Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.
Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili SERVER SİSTEMLERİ Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, Müşteriye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak Müşteriye aittir.

Tüm SERVER SİSTEMLERİ , Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.o.MÜŞTERİ, yüksek dosya sayısına sahip hesapların sunucu performansında düşüşe yol açabileceğinden haberdar olduğunu ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendiğini peşinen kabul eder. “inode” linux barındırma hesabınızdaki tüm dosyaların miktarını temsil eder. Limitler;Herhangi bir paylaşımlı hosting hesabında Linux sistemi için 250.000 adet inode,
Windows sistemi için 500.000 adet dosyadır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde SERVER SİSTEMLERİ, Müşteriyi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda SERVER SİSTEMLERİ  hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.
MÜŞTERİ, yüksek veri tabanı tablo sayısı ve/ veya veri tabanı büyüklüğüne sahip hesapların sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğini ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendiğini peşinen kabul eder. Veri tabanında bulunan toplam tablo sayısı kullanım limiti 5.000 adet, tek bir veritabanında bulunan tablo sayısı limiti 1.000 adet, veri tabanlarının toplam büyüklüğü için limit 10 GB, tek bir veri tabanının büyüklüğü için limit 5GB’dır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde SERVER SİSTEMLERİ, Müşteriyi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda SERVER SİSTEMLERİ hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

. Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir. Bu limitler: Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 512 MB RAM / 1 Core CPU, Sınırsız paketi için 1024 MB RAM / 2 Core CPU, Sınırsız Pro paketi için 2048 MB RAM / 2 Core CPU ve Sınırsız Xtreme paketi için 4096 MB RAM / 4 Core CPU. Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır. CPU’nun kaç saniye boyunca komut işleyeceği sunucu performası için önemli bir parametredir, paylaşımlı hosting hizmetlerinde paketler arası adil kullanımı sağlamak amacı ile CPU kullanım zamanı hesap başına limitlenir. CPU kullanım zamanı limitleri 1 Core CPU içeren paketlerde 1.000 saniye/saat, 10.000 saniye/gün, 300.000 saniye/ay; 2 Core CPU içeren paketlerde 2.000 saniye/saat, 20.000 saniye/gün, 600.000 saniye/ay; 4 Core CPU içeren paketlerde 4.000 saniye/saat, 40.000 saniye/gün, 800.000 saniye/ay olarak belirlenmiştir. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde SERVER SİSTEMLERİ, Müşteriyi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda SERVER SİSTEMLERİ hizmeti yavaşlatma hakkına sahiptir. Bu limitlerin aşılması halinde performans sorunların yaşanabileceği Müşterinin bilgisi ve kabulü dahilindedir.
Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir: Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 10 MB/s, Web Expert paketi için 20 MB/s, Web Pro paketi için 75 MB/s, Sınırsız paketi için 75 MB/s, Sınırsız Pro paketi için 100 MB/s ve Sınırsız Xtreme paketi için 100 MB/s. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

MÜŞTERİ, MySQL veritabanlarının paylaşımlı hosting hizmetinin katma değerli ayrılmaz bir servisi olduğu, sadece paylaşımlı hosting hizmeti ile birlikte kullanılabilir olduğunu bu sebeple gerekli görülmesi halinde SERVER SİSTEMLERİ, networkü dışından gelen veritabanı erişim taleplerinin SERVER SİSTEMLERİ tarafından reddedilebileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir nam ve ad altında hak ve alacak, zarar iddiası ileri sürülmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. Server Sistemlerine ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)
15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.
15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.
Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 25 MB'dır.. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.). Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir. FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.
(.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau.mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb . shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )
FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır. FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır. Paylaşımlı hosting'lerde bir web sitesine anlık olarak bağlantı Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 50/saniye, Sınırsız paketi için 100/saniye, Sınırsız Pro paketi için 150/saniye ve Sınırsız Xtreme paketi için 200/saniyedir.
Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların SERVER SİSTEMLERİ’nin paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include   “http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.
Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

5. Bant Genişliği Kullanımı

Müşterinin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, SERVER SİSTEMLERİ Müşteriye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

Prensip itibarı ile Müşterinin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum Müşterinin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda SERVER SİSTEMLERİ gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

Depolama, Yedekleme ve Güvenlik SERVER SİSTEMLERİ, Müşterinin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, Müşterinin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur: Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek,Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak, SERVER SİSTEMLERİ’ni sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.  SERVER SİSTEMLERİ paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve SERVER SİSTEMLERİ’nin Müşteriye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum Müşterinin bilgisi dahilindedir. SERVER SİSTEMLERİ’nin, Müşterinin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin inisiyatifinde, SERVER SİSTEMLERİ’nin Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. Müşterinin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda SERVER SİSTEMLERİ kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

Müşterinin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için SERVER SİSTEMLERİ ne gerekli yetkiyi vermektedir.

6. HİZMET BEDELİ
MÜŞTERİ,  SERVER SİSTEMLERİ’ne belirlenen fiyat listesi üzerinden ödeme gününde ödemesini yapacaktır. Müşteri vergileri ödemeyi kabul eder. Varsayılan ayar olarak otomatik yenile seçeneği kullanılan hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece, yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve server sistemleri, o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir. Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde SERVER SİSTEMLERİ hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin SERVER SİSTEMLERİ’nin gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.

MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve SERVER SİSTEMLERİ’nin 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.

SERVER SİSTEMLERİ, Müşterinin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan SERVER SİSTEMLERİ’ne ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu SERVER SİSTEMLERİ’ne hizmet aktivasyonunu yapar ve Müşteriyi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteriye aittir.

Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun SERVER SİSTEMLERİ’ne ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici
yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile very kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile SERVER SİSTEMLERİ’nin sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin SERVER SİSTEMLERİ’ne yazılı bilgilendirme yapılmasının Müşterinin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

SERVER SİSTEMLERİ’nden alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

7. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK VE FESHİ

SERVER SİSTEMLERİ, istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Müşterinin bu sözleşmede veya tüm SERVER SİSTEMLERİ politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, SERVER SİSTEMLERİ, Müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

Müşterinin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, SERVER SİSTEMLERİ sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Gebze Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

10.SÖZLEŞMENİN SON MADDESİ

İş bu sözleşme bununla birlikte 10 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. SERVER SİSTEMLERİ gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve SERVER SİSTEMLERİ’ne ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

Server Sistemleri Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.
Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze\Kocaeli

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Destek verebilmek için 7/24 yanınızdayız!

Bize Ulaşın
444 3 717
Destek Talebi Oluşturun
info@serversistemleri.com
Canlı Yardım
Müşteri Temsilcimiz Aktif
Çevrimdışı

Veya, Destek talepleriniz için her yerden bize ulaşabilirsiniz!

FIRSAT HABERCİSİ! İndirimleri anında öğrenin

Platform Seçiniz

Günün İndirimi kullanım alanı: Tüm Hostingler

20 TL
KOD

Server Sistemleri olarak günün her saati size indirim sunuyoruz!

Bugünün teklifi olarak indirim kodlarını buradan ücretsiz dağıtıyoruz!

Kampanya sayfasına git ve sepet aşamasında bu kodu yapıştır
kopyala

Kod çalışmıyor mu? Bütün reklam engelleyici eklentileri ve programlarını kapatmanı öneririz. Böylece faydalanmak istediğin fırsata sorunsuzca ulaşırsın.

Kampanya sayfasına götür beni!