Sunucu Kiralama Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze KOCAELİ Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Server Sistemleri Bilişim San Tic. Ltd. Şti (Bundan Sonra SERVER SİSTEMLERİ olarak anılacaktır) ile SERVER SİSTEMLERİ’ne ait web sitesi www.serversistemleri.com (bu “Site”) üzerinden SERVER SİSTEMLERİ ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.serversistemleri.comisimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu sözleşme, MÜŞTERİ ile SERVER SİSTEMLERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilemez. Müşteri Server Sistemleri’nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları bir yarar karşılığında olsun olmasın üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunamaz. Müşteri bu imanları tamamını veya bir kısmını kiralayamaz, satamaz.

2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

SERVER SİSTEMLERİ’ne online başvuru yapıldığında sözleşme yürürlüğe girer. Süresi her halükarda  bir yıldır.


Taraflardan biri, sözleşme bitiminde bu sözleşmeyi feshetmek isterse, sözleşme süresi dolmadan en az bir ay önceden karşı tarafa noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bunu bildirecektir. Böyle bir bildirim yapılmadığı takdirde, sözleşme bitiminden itibaren birer yıllık periyotlarla sözleşme uzayacaktır.


3. HİZMETİN TANIMI

SERVER SİSTEMLERİ’nin Müşteriye vermiş olduğu hizmet temel olarak, Müşteriye SERVER SİSTEMLERİ’ne ait fiziksel (DEDICATE) veya Sanal Sunucu (VPS / VDS) cihazının ve/veya cihazlarının kiralanması ve bu cihazın SERVER SİSTEMLERİ Veri Merkezinde barındırılarak SERVER SİSTEMLERİ’nin bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.
MÜŞTERİ, doğrudan SERVER SİSTEMLERİ omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında fiziksel veya VPS / VDS sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

4. SERVER SİSTEMLERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. SERVER SİSTEMLERİ, Müşterinin talep ettiği hizmet ya da hizmetler ile ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, Müşterinin servislerini kullanıma açar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir.

4.2. SERVER SİSTEMLERİ, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşterinin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nden hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak SERVER SİSTEMLERİ, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

4.3. SERVER SİSTEMLERİ hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın Müşteriye isteği doğrultusunda belirli kapasitede “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi MÜŞTERİ sorumluluğundadır. Müşterinin yedekleme yapmadığı her türlü veri bakımından oluşabilecek kayıplardan tek başına sorumlu olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

4.4. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar Müşterinin sorumluluğunda olup her hâlükârda, Müşterinin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden SERVER SİSTEMLERİ sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde SERVER SİSTEMLERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde SERVER SİSTEMLERİ’nin uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde SERVER SİSTEMLERİ’nin zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.

4.5. MUŞTERİ’ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden SERVER SİSTEMLERİ sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü
şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından SERVER SİSTEMLERİ’ne sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde SERVER SİSTEMLERİ hizmeti durdurma, askıya alma, dondurma, iptal etme hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından SERVER SİSTEMLERİ’nin sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk Müşteriye ait olup SERVER SİSTEMLERİ’nin bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.

4.6. MÜŞTERİ tarafından sunucu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet MÜŞTERİ’ ye ait olup, müşteri ile SERVER SİSTEMLERİ arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak Müşteriye aittir. SERVER SİSTEMLERİ ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili, ortağı vb. değildirler.

4.7. Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi SERVER SİSTEMLERİ’nin sorumluluğundadır.

4.8. SERVER SİSTEMLERİ , bu hizmet ile ilgili olarak Müşteriye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. Müşteriye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilecek olan destek için bu sözleşmeye konu olan “ek destek” paket uygulaması geçerli olacaktır. Temel destek içeriği Site’de belirtilen “Standart Sunucu Desteği” ile sınırlıdır.

4.9. MÜŞTERİ, işin gereği, SERVER SİSTEMLERİ’nin gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, Müşteriye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. SERVER SİSTEMLERİ, Müşteriye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir.

4.10. Servis Seviyesi Garantileri (Server sistemleri SLAs)
SERVER SİSTEMLERİ tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SERVER SİSTEMLERİ SLAs – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

4.11. MÜŞTERİ, ‘Fırsat DELL R220 SSD’ sunucusunu satın aldıktan sonra SERVER SİSTEMLERİ’da ürünün stoğu bulunmuyorsa; SERVER SİSTEMLERİ, Müşteriye daha üst konfigürasyon bir dedicated sunucu (Fırsat DELL R220 SSD’e göre daha yeni versiyon işlemciye ve daha yüksek kapasiteli RAM’e sahip olmakta ve diğer teknik özellikleri aynı olan markasız / OEM sunucudur) sağlayacaktır. Müşteriye üst konfigürasyon ürün için fiyat farkı yansıtılmayacaktır. Bu durum anılan ürünün yenilendiği süreçte de geçerli olacaktır. Bu durum SERVER SİSTEMLERİ tarafından MÜŞTERİ telefonla aranarak gerekli bilgi kendisine verilecektir. MÜŞTERİ telefon ile bilgilendirildikten sonra bu bilgilendirme mail olarak da Müşteriye iletilecektir. Müşterinin bu hizmeti kabul etmemesi durumunda bu siparişin iptalini talep etme ve ücret iadesi talep etme hakkı mevcuttur.

5. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuda dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile SERVER SİSTEMLERİ’nin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.

5.4. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya SERVER SİSTEMLERİ’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun SERVER SİSTEMLERİ tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) SERVER SİSTEMLERİ’nin ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

5.5. MÜŞTERİ, sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi halinde bu talebini gerekçesi ile yazılı olarak 24 saat öncesinden SERVER SİSTEMLERİ’ne bildirecektir. SERVER SİSTEMLERİ tarafından verilecek onay ile gereken çalışmayı yapmak için SERVER SİSTEMLERİ’ne gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) ibraz ettikten sonra ilgili SERVER SİSTEMLERİ müşteri destek uzmanının gözetimi altında çalışabilecektir. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’ne gelerek, SERVER SİSTEMLERİ Veri Merkezinde Müşteriye kiralanmış olan sunucu(lar) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmi bir yazı ile bildirecektir. SERVER SİSTEMLERİ’nin panelinde bulunan yetkili e-posta aracılığı ve sair yollarla çalışma yetkisini sorgulama ve ek onay talebinde bulunma hakkı saklı olmakla birlikte, görevi değildir.

5.6. MÜŞTERİ, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi taktirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın SERVER SİSTEMLERİ’ne nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. MÜŞTERİ, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve SERVER SİSTEMLERİ’yu sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini Server sistemleri’dan talep edemez.

5.8. Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar SERVER SİSTEMLERİ tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, hak ihlali iddialarından kaynak MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup SERVER SİSTEMLERİ her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple SERVER SİSTEMLERİ aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ SERVER SİSTEMLERİ’nin herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak; Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:
IRCD (irc server’ları) IRC script’leri/bot’ları Korsan Yazılım/Warez IP Tarayıcılar Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları Mail Bomber’lar/spam script’leri Escrow hesabı
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri) Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı Çekiliş/kumar siteleri
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir) Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türk Ceza Kanunu ve 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde SERVER SİSTEMLERİ, anlaşmayı fesih etme, hizmeti durdurma ve askıya alma hakkını saklı tutar.

5.9. SERVER SİSTEMLERİ tarafından sunucularda bulundurulan Müşteriye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece SERVER SİSTEMLERİ’ne verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde SERVER SİSTEMLERİ’ne ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. SERVER SİSTEMLERİ’nin Müşteriye rücu hakkı saklıdır.

5.10. SERVER SİSTEMLERİ tarafından muhafaza edilen sunucularda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. SERVER SİSTEMLERİ’nin aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni göstermez ve sitesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. Müşterinin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber SERVER SİSTEMLERİ ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

5.11. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, SERVER SİSTEMLERİ, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide SERVER SİSTEMLERİ, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

5.12. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları ile Site’deki diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. MÜŞTERİ, almakta olduğu hizmetle ilgili tüm sözleşmeleri okuduğunu ve gerekli görülmesi halinde SERVER SİSTEMLERİ ile teati ederek taahhüt ve hükümler bakımından mutabık olunduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.13. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak MÜŞTERİ PANELİ’ndeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

6. ÜCRET VE ÖDEME

6.1. SERVER SİSTEMLERİ, hizmet bedellerini, Müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e- posta yolu ile bildirmektedir.

6.2. SERVER SİSTEMLERİ, Müşterinin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerini Müşterinin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.

6.3. SERVER SİSTEMLERİ, Müşterinin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda SERVER SİSTEMLERİ’ne ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu SERVER SİSTEMLERİ hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteriye aittir.

6.4. MÜŞTERİ sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ hizmeti(lerini), en geç MÜŞTERİ PANELİ’ nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. Müşterinin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanan veri kayıpları da dahil tüm maddi ve manevi zararlarından MÜŞTERİ bizzat sorumludur.

6.5. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve SERVER SİSTEMLERİ’nin 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı MÜŞTERİ PANELİ’ nde tanımlı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden 3 (üç) gün önce gerçekleştirilecektir.

6.6. SERVER SİSTEMLERİ MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir.

6.7. SERVER SİSTEMLERİ tarafından Müşteriye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. Müşterinin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın Müşteriye verilen hizmetler SERVER SİSTEMLERİ tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme SERVER SİSTEMLERİ tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip SERVER SİSTEMLERİ tarafından Müşteriye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile SERVER SİSTEMLERİ’nin başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini SERVER SİSTEMLERİ’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.8. Madde 7.7’e ek olarak fiziksel sunucu kiralama, VPS veya VDS servislerinde; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı SERVER SİSTEMLERİ sorumlu tutulamaz. SERVER SİSTEMLERİ, hizmet bedelini tahsil edemediği dönemlere ilişkin olarak hizmeti durdurma, askıya alma, kilitleme vb. tüm tedbir önlemlerini alma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, hizmet bedelini yapmadığı döneme ilişkin herhangi bir hak kaybı iddiasını SERVER SİSTEMLERİ’ne yöneltemeyeceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Sipariş sırasında belirtilen band genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, Site’de belirtilen ekstra trafik fiyatları üzerinden SERVER SİSTEMLERİ tarafından “ekstra trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır.

6.10. SERVER SİSTEMLERİ, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, SERVER SİSTEMLERİ’nin Sitesi üzerinden ve/veya e- posta yolu ile Müşteriye bildirilecektir. Müşterinin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.

6.11. MÜŞTERİ’in SERVER SİSTEMLERİ ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 30 günü aşmış borç bakiyesi var ise, SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.

7. GİZLİLİK

7.1. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da SERVER SİSTEMLERİ’ne ait işyerine vaya eklentilerinde SERVER SİSTEMLERİ kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır.

7.2. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; SERVER SİSTEMLERİ tarafından gizli olduğu bildirilen/bildirilmeyen her türlü bilgiyi; SERVER SİSTEMLERİ’nin iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe SERVER SİSTEMLERİ bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır.

7.3. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde SERVER SİSTEMLERİ’nin bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla SERVER SİSTEMLERİ’nin faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

8.1. Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye bildirilecektir. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’ne ait internet sitesinde yayınlanan ve güncellenen sözleşme
hükümlerinden haberdar olmadığını iddia etme imkanı bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. MÜŞTERİ sözleşmeyi alınan hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile ve Müşteri Hizmetlerine iptal talebini iletmesi ile sonlandırabilir.

8.3. Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, SERVER SİSTEMLERİ sözleşmeyi durdurabilir, askıya alabilir, ve tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

8.4. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme SERVER SİSTEMLERİ tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.
a. SERVER SİSTEMLERİ’nin yazılı mutabakatı alınmadan Müşterinin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi
b. MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi
c. Müşterinin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi
d. Müşterinin madde 7.7’de öngörüldüğü üzere, SERVER SİSTEMLERİ tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.
e. Müşterinin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, SERVER SİSTEMLERİ, Müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir, askıya alabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

8.5. Normal koşullar altında sunucu hizmeti iptal edilse bile Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Uzun dönem hizmet satın alımlarında ve/veya satın alma tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde, Müşterinin satın aldığı hizmetin süresi bitmeden sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, hizmetin kullandığı süre göz önüne alınarak, ücret iadesi belli koşullar altında yapılır.
Hizmet iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon ücretleri, başvuru bedelleri, sunucu kurulum bedelleri ve diğer fayda ve Müşteriye hizmet süresinde sağlanan her türlü menfaat ve indirim bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı hizmet süresine ilişkin bedel de dahil olmak üzere Müşteriye iade edilecek tutardan düşülür. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden hizmet süresi sonuna kadar olan dönem için ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.

9. SERVER ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde SERVER SİSTEMLERİ’ne sunulacaktır.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Gebze Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11.SÖZLEŞMENİN SON MADDESİ
İş bu sözleşme bununla birlikte 10 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. SERVER SİSTEMLERİ gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve SERVER SİSTEMLERİ’ne ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

Server Sistemleri Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.
Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze\Kocaeli

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Destek verebilmek için 7/24 yanınızdayız!

Bize Ulaşın
444 3 717
Destek Talebi Oluşturun
info@serversistemleri.com
Canlı Yardım
Müşteri Temsilcimiz Aktif
Çevrimdışı

Veya, Destek talepleriniz için her yerden bize ulaşabilirsiniz!

FIRSAT HABERCİSİ! İndirimleri anında öğrenin

Platform Seçiniz

Günün İndirimi kullanım alanı: Tüm Hostingler

20 TL
KOD

Server Sistemleri olarak günün her saati size indirim sunuyoruz!

Bugünün teklifi olarak indirim kodlarını buradan ücretsiz dağıtıyoruz!

Kampanya sayfasına git ve sepet aşamasında bu kodu yapıştır
kopyala

Kod çalışmıyor mu? Bütün reklam engelleyici eklentileri ve programlarını kapatmanı öneririz. Böylece faydalanmak istediğin fırsata sorunsuzca ulaşırsın.

Kampanya sayfasına götür beni!